Denizli Marka Tescil olarak, Şirket isimleri yani ticaret unvanında kullanılacak şirket isimlerin ve ek ilavelerin seçimi önemli oluğu kadar, unvanda kullanılan ismin marka hukuku bakımından öncelik ve üstünlük hakkı, hukuki koruma şart ve koşulları da oldukça önemsenmesi ve her iki duruma uyun kriterlere göre şirket isminin tercih edilmesini önermektedir.


Türk Patent veritabanı üzerinde marka araştırma yapmadan önce Denizli Marka Tescil’ in isim tescil sorgulama başlıklı yazımızın incelenmesini öneriyoruz.

Kimdi durumlarda geliştirilen iş modeline uygun ürün ve hizmetin üretim ve kuruluşuna kadar olan süreç titizlikle geliştirilirken şirket ismi en son akla gelmekte ve alelacaleya kurucu isimleri ve/veya ürün ve hizmetin nitelikleri veya benzer ifadelerin şirket isimleri olarak tercih edildiği veya uzun bir arayıştan sonra karar verilen şirket isimlerinin marka hukuku bakımından şart ve koşulları incelenmeden tercih edilen şirket isimleri kayıt edilmektedir. Dahası çoğunlukla aynı isimde bir şirketin ismi nedeniyle ticaret odalarınca kabul edilmeyen şirket isimlerine marka hukuku bakımından ayırt edici niteliklerde olmayan küçük ilave eklerle ilgili ticaret unvanı kayıt edilmektedir.

Denizli Marka Tescil olarak hem şirket isimlerinin seçimi hem ticaret odalarına kayıt yapılmadan önce hukuki kriterlere uygunluğu bakımından minimum aşağıdaki önemli kriterlerin gözetilmesinin oldukça yararlı olacaktır.

EN GÜZEL, YARATICI VE KARİZMATİK ŞİRKET İSİMLERİ | DENİZLİ MARKA TESCİL

en güzel yaratıcı ve karizmatik şirket isimleri-denizli marka tescil
en güzel yaratıcı ve karizmatik şirket isimleri-denizli marka tescil

Denizli Marka Tescil olarak, en güzel, yeni veya karizmatik şirket isim arayışında olan müvekkillerimize  ticaret unvanındaki marka niteliğindeki kök ismin kısa ve öz olmasına dikkat edilmesini öneriyoruz.

Denizli Marka Tescil olarak, şirket isimlerinin özellikle uzun kurucu isimleri veya ad ve soy isimden oluşturulmamasını öneriyoruz.

Denizli Marka Tescil olarak, ürün veya hizmetin niteliklerini bildirir yani tanımlayıcı ve ayırt edici gücü zayıf ve/veya herkesin kullandığı veya kullanmak durumunda olduğu Türkçe, Yabancı veya İngilizce şirket isimlerini önermiyoruz.


Denizli Marka Tescil olarak, Şirket kök ismine ilave edilen eklerin uzun olmamasına dikkat edilmesini öneriyoruz. Güzel, akılda kalıcı, yaratıcı, karizmatik, güçlü ve güvenilir algısı yaratan Kollektif, Limited ve Anonim hiç bir şirket unvanlarında uzun ilave ekler bulunmamaktadır. Mümkün mertebe kısa ve öz olmalıdır.

Denizli Marka Tescil olarak, birbirinden farklı örneğin “tekstil, turizm, inşaat, danışmanlık, temizlik, gayrimenkul, pazarlama” vb . gibi şirket faaliyet yer alan bir birinden farklı sektörlerin aynı ticaret unvanında yer almasını önermiyoruz. Birbirinden farklı sektör terimlerinin olması şirketin asıl uzmanlık alanı olan faaliyet alnında algının zayıflamasına ve müşteriler nezdinde şüphe ve kuşku oluşmasına sebebiyet verebilir.


Denizli Marka Tescil marka isimlendirme uzmanlarınca hazırlanan Yeni Marka İsmi Yaratmak başlık yazımızı, hem alan adı hem de marka ismini bulmanıza yardımcı olacak marka ismi oluşturma başlıklı yazımızı, şirket ve firma unvanları bulmaya yarayacak firma isimleri ve marka isimleri başlıklı yazılarımızı, isimlerinin marka hukuku bakımından haklarının incelendiği  isim hakkı alma başlıklı yazımızı ve bu isimleri sorgulama ve araştırma yapabileceğiniz isim tescil sorgulama başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.

Bireysel ve kurumsal müşterilerin hemen hepsi asıl faaliyet alanında uzman bir firma ile çalışmak istediklerinden birbirinden farklı faaliyet alanlarında çalışan bir firmanın asıl ürün ve hizmet alınmak istenilen faaliyet alanında yetersiz olduğu şüphesine kapılabilir.

Örneğin Denizli Marka Tescil Ltd.Şti. ticaret unvanı yerine Denizli Marka Tescil Reklam Turizm ve Organizasyon Ltd.Şti. şeklinde bir unvanın olması halinde Denizli Marka Tescil’in asıl faaliyet alanı olan Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları olmasına rağmen bu alanda güçlü bir şirket algısı yaratmayabilir. Çünkü aynı şirketin hem Marka, Patent, tasarım tescil ve danışmanlık hizmetleri hem de turizm alanında faaliyet göstermesi asıl faaliyet alanında yeteri derecede uzmanlık ve deneyime sahip olmadığı algısı yaratabilir.

Bu arada iştiraki olduğumuz Etkin Patent marka isimlendirme uzmanlarınca hazırlanan şirket isimleri firma isimleri bulma başlıklı yazımızı incelemenizi öneriyoruz.

ŞİRKET İSİMLERİ ÖNERİLER | DENİZLİ MARKA TESCİL

şirket isimleri öneriler-denizli marka tescil
şirket isimleri öneriler-denizli marka tescil

Şirket isimlerin ticaret odalarına kayıt işlemi yapılmadan önce, şirket isminin yanı iştigal konularında bir başkası adına aynı veya benzeri isimlerinin marka tescili olup olmadığı konusunda uzman bir patent vekil firmadan görüş alınmasını öneriyoruz.


Şirket kuruluşlarında ticaret unvanı olarak kullanılacak şirket isim tercihi aslında oldukça önemlidir. Yalnız Ticaret Odalarına şirket isimlerinin kayıt ve tescil, koşul ve kriterleriyle, şirket unvanında marka niteliğinde kullanılan kök sözcüğünün marka hukuku bakımından kriterler oldukça farklıdır.

Çoğunlukla uzun bir arayıştan sonra bulunan ve oldukça benimsenen şirket isimlerinin tescil kriterleri araştırılmadan ticaret odalarına kayıt edildiği, tek başına bu kaydın şirket isminin kullanma ve koruma hakkına sahip olduğu gibi yanlış bir kanaat vardır.

Oysa şirket isimlerini ticaret odaları kayıt yaptırırken şayet önceden ilk sözcük bir başkası tarafından kayıt ve tescil edilmişse ilave bir ek kullanılarak kayıt ve tescil yapılmasına izin verilmektedir. Ancak bu kayıt asli ve baskın unsur olan kök kelime aynı faaliyet alanlarında bir başkası adına tescilli ise ileride oldukça sorun yaşanabilir.

Denizli Marka Tescil ve iştiraki olduğumuz Etkin Patent olarak şehir ve şehirlerin değerleriyle örtüşen, yenilikçi projelerle oluşturulmuş yeni marka isimleri, güçlü marka algısı yaratan logo tasarım ve kurumsal kimlik tasarımları ve bunları düşük bir bütçeyle lansmanını yapabilecek yeni nesil web tasarımları arıyorsanız bize ulaşınız.

Örneğin önceden “Şirket isimleri Ticaret Limited Şirketi” unvanı yani şirket isminin tescilli olsa dahi “Güzel Şirket İsmi Ticaret Limited Şirketi” şeklinde kayıt ve tescil yapılabilmektedir. Burada sadece başlangıçtaki ilk iki veya üç sözcüğün niteliklerine bakılmaksızın farklılıkları tescil için yeterli olsa da marka hukuku bakımından iki şirket ismini yeteri derecede ayırt edicilik sağlamayabilir.

Şöyle ki; şayet “Şirket isimleri” ibareleri Danışmanlık hizmet gruplarında bir başkası adına tescilli ise “Güzel Şirket isimleri“ şeklinde kullanım marka tecavüzü niteliğindedir. Sözcükler farklı gibi görünse de anlamsal benzerlik olduğundan ticaret odasına kayıtlı olsa dahi marka niteliğinde kullanılması halinde marka tecavüzü olarak kabul edilmektedir.

Kısa ve Öz, akılda kalıcı, ayırt edici yeni marka isimleri, şirket isimleri ve firma isimleri için her zaman farklı ve yaratıcı çözümler üreten Denizli Marka Tescil ve iştiraki olduğu Etkin Patent’i tercih ediniz.

Yine örneğin önceki örnekte olduğu gibi “Şirket isimleri Tic. Ltd.Şti.” şeklinde şirket ismi kayıtlı ve tescil olsa bile, sonraki örneğin “Güzel Şirket Adı A.Ş.” şeklinde şirket ismi ticaret odalarına kayıt tescil koşullarını karşılayabilir ancak her iki şirket unvanındaki “Şirket isimleri” ve “Güzel Şirket Adı” ibareleri kavramsal olarak benzer olmaları, aynı faaliyet alanlarında kullanılması nedeniyle iltibas tehlikesi yaratacağından bütün olarak da her iki şirket isimlerinin benzer olduğu kabul edilmektedir.

Şayet her iki şirketin de marka tescili yoksa, olası çekişmeler haksız rekabet hükümleri çerçevesinde çözümlenirken ilk kayıt eden öncelikli ve üstün hak sahibi olduğundan sonraki şirket ismi yani ticaret unvanın terkine karar verilir. Ancak her iki ticaret unvanı da tescilli olması ve tescilden doğan hakkın kullanımı gibi görüldüğünden ceza ve tazminat şartları oluşmayacaktır.

Ancak aynı örnek üzerinden gidersek “Şirket isimleri” markası tescili ise,  bir başkası “şirket adı”, “Güzel Şirket isimleri”, “vb. sözcükleri barındıran şirket isimleri Ticaret Unvanı olarak kayıt ve tescilli olsa bile marka niteliğinde kullanılmayacağı gibi marka tecavüzü niteliğindedir.

Dolayısıyla şirket isimleri seçerken Ticaret Odalarına kayıt ve tescil koşullarından ziyade marka tescil ve hukuki kriterlere uygunluğu mutlaka kontrol edilmelidir. Aksi takdirde yıllar sonra olsa bile telafisi güç zararlarla karşılaşabilirsiniz. 

ŞİRKET İSİMLERİ ÖRNEKLER | DENİZLİ MARKA TESCİL

şirket isimleri örnekleri-denizli marka tescil
şirket isimleri örnekleri-denizli marka tescil

Şirket isimlerini hem ticaret unvanı hem de marka olarak kullanmak başlangıçta cazip görünse de sonradan yaşanabilecek sorunlar düşünülerek karar verilmesi yararlı olacaktır.


Marka Şehir İzmir Proje kapsamında daha çok marka tescilin yapılması için oldukça İNDİRİM yaptığımız hizmet ücretlerini ve toplam marka tescil maliyetlerini  ve anında koruma ve tescil olanağı sunan Online Marka Tescil sayfamızı inceleyebilirsiniz..

Şirket ismini kayıt tescil ettikten sonra, odalar, dernek, Vergi daireleri, Bankalar, Sözleşmeler vs. zamanla yığınla iş ve işlemlerde kayıtlı olacağından bir şekilde değişmesi halinde ciddi prestij kayıpları yaşanabilir.

Onun için aynı şirket ismini hem ticaret unvanı hem de ürün veya hizmet markası olarak kullanmadan önce mutlaka iyi düşünülmeli ve planlanmalıdır. Örneğin şirket isminin kök kelimesini bir ürün için marka olarak kullanıyor ve bir şekilde bu ürünle ilgili yanlış veya kötü imajın ortaya çıkması halinde şirket ismini de değiştirmek zorunda kalabilirsiniz ki bu durumda sadece ürün değil önceden bir çok sözleşme, banka, vergi dairesi vs. önceden kayıtlı ticaret unvanınızı değiştirmek zorunda olacağınız için hem ciddi maliyet ve emek harcanabileceği gibi ciddi prestij kayıpları da yaşanabileceğini de göz önünde bulundurulmalıdır.

Yine şirket isimlerini tercih ederken, unvanın uzun olmamasına özen gösterilmelidir. Eskiden ve halen şirket kuruluş sözleşmelerinde yazılı birbirinden farklı sektör isimleri sıralanarak oldukça uzun ticaret unvanları kayıt edilmektedir.

Denizli Marka Tescil marka danışmanlarınca hazırlanan  marka tescil kriterlerini, resen RET ve/veya itiraz üzerine RET gerekçelerini ayrıntılı incelendiği marka tescil  başlıklı yazımızdan ve marka araştırma yaparken dikkat edilecek önemli hususları ise marka sorgulama başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz. 

Şirketler asıl faaliyet alanlarıyla anılması önemlidir. Örneğin şirket isimleri yani Ticaret Unvanlarında asıl faaliyet alanlarının yanı sıra sonradan düşünülen faaliyet alanlarının da eklenmesi şirket imajına oldukça zarar verir. Örneğin “Şirket isimleri” isminde şirketiniz var ve ileride farklı alanlarda da ticaret yapmayı düşündüğünüzden “Şirket isimleri Bilgisayar ve Elektronik ve Tekstil Ltd. Şti.” şeklinde bir şirket unvanı şirket ve marka imajına zarar verebileceği gibi, aynı şirketin birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği algısı nedeniyle asıl faaliyet alanınızda uzman ve deneyim olmadığı algısı yaratabilir.

Her müşteri asıl faaliyet alanında uzman ve deneyimli olan ekiplerle çalışmak istediği için, küçük veya büyük farklı alanlarda hizmet gösterseniz bile (örneğin web tasarım hizmetinin yanı sıra donanım ve yazılım satsanız dahi) şirket isminiz “Şirket İsmi Ltd.Şti ve/veya en fazla “Şirket İsmi Hizmetleri Ltd.Şti.” olması çok daha uygun olacaktır.

Her zaman ayrıntılı bilgi almak için Denizli Marka Tescil Marka ve Patent vekil ve danışmanlarından ücretsiz yardım ve destek alabilirsiniz.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺7.000,00.Şu andaki fiyat: ₺2.854,17.

Marka Tescil Yenileme Ücreti

Orijinal fiyat: ₺11.500,00.Şu andaki fiyat: ₺5.470,83.

Marka Devir Ücreti

Orijinal fiyat: ₺11.000,00.Şu andaki fiyat: ₺4.858,33.

Marka İtiraza Karşı Görüş Ücreti

Orijinal fiyat: ₺5.000,00.Şu andaki fiyat: ₺3.500,00.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir